هیات رئیسه شورای شهر مشخص شدند

هیات رئیسه شورای شهر مشخص شدند

admin ۰

با رای اعضاء شورای اسلامی شهر ترکیب هیات رئیسه ششمین دوره اسلامی شهر سبزوار مشخص شد.

نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در اتاق معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار با دستور انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر برگزار شد.

بر همین اساس آقایان امین الله مظلوم با ٩رای به عنوان «رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر سبزوار»، علی ارغیانی با ٩رای به عنوان « نائب رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار»، غلامعلی صبوری به عنوان «منشی شورای اسلامی شهر سبزوار » و حسین بروغنی به عنوان  «خزانه دار شورای اسلامی شهر سبزوار» انتخاب شدند.


فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg