اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار

اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار

admin ۰

امین الله مظلوم 

حسین بروغنی

غلامعلی صبوری زاده

علی ارغیانی 

ابراهیم ابراهیم نژاد

ذبیح الله آرمین 

وحیدی دماوندی نیکو 

رضا روشن فکر

حسن ساجدی