شورای شهر برای مدیریت شهری برنامه ریزی کند

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار:

شورای شهر برای مدیریت شهری برنامه ریزی کند

admin ۰

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار گفت: اعضای شورای اسلامی شهر شورای شهر هستند و باید با حرکت نظام مند برای مدیریت شهری برنامه ریزی کنند.

سید مجتبی علوی مقدم در مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار که در سالن شهید فرودی فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل فراهم نبودن ساز و کارهای قانونی تمامی مدیریت شهری در اختیار شورا نیست اما می توان با همراهی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی مدیریت شهری واحد را اجرایی کرد.

نماینده عالی دولت در سبزوار اضافه کرد: برنامه های دستگاه های اجرایی خدمات رسان به تایید شورای شهر برسد در غیر اینصورت در کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبار دستگاه ها تصویب نخواهد شد.

وی همچنین گفت: دستگاه های اجرایی را موظف کردیم ٣٠ تا ٣۵ درصد از اعتبارات امسال خود را به حاشیه شهر اختصاص دهند که کمک بزرگی به شورا و شهرداری است.

علوی مقدم حرکت صادقانه، اخلاق محور، دین باور و نظام یاور را از شورا مطالبه کرد و گفت: مهمترین آسیب شورا ها تاکنون عدم آشنایی و تسلط بر شرح وظایف بوده که امیدواریم اعضای جدید با مطالعه دقیق وظایف و دستورالعمل ها و ضوابط وارد مسائلی که به آنها نیست نشوند.

وی در ادامه گفت: شورا متولی اقتصاد فرهنگ میراث فرهنگی بهداشت محیط زیست فضای سبز و اصناف است و حق شورا و مردمی که نماینده برای پارلمان محلی انتخاب کردند هست که به این مباحث ورود کنند.

فرماندار ویژه سبزوار با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید در راستای قوانین به مردم خدمت شایسته کنند تصریح کرد: اعضای شورای شهر باید اعتماد مردم، رسانه ها و دستگاه های خدمات رسان را جلب کنند.

معاون استاندار همچنین گفت: باید از شهردار کار بخواهید اظهار داشت: شورا می تواند درباره کلیه مسائل از شهردار سوال و مطالبه داشته باشد اما حق دخالت در کار اجرایی و انتصابات ندارد باید به شهردار اعتماد کنید تا تیم مدیریتی خود را انتخاب کند.