آیین تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار

آیین تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار

admin ۰

مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار در سالن شهید فرودی فرمانداری برگزار شد.


فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg