لایحه بروزرسانی قیمت های ارزش معاملاتی ساختمان

admin ۰

گفتنی است: لایحه شماره ۳۸۷۱۸ تاریخ ۹۷/۵/۲۶  بعد از تصویب در شورای محترم اسلامی شهر و طی مراحل قانونی و به استناد ماده ۹۰  قانون اصلاح مواد قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب ۹۶/۴/۲۰ مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۴۲۷۰۹ مورخ ۹۹/۶/۲۰ جهت اجرا از سوی شورای اسلامی شهر سبزوار به شهرداری سبزوار ابلاغ گردیده است.


فایل jpg
فایل jpeg
فایل jpg
فایل jpg