مرحوم دکتر علوی مقدم برای سبزوار مایه خیر و برکت بودند

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا:

مرحوم دکتر علوی مقدم برای سبزوار مایه خیر و برکت بودند

admin ۰

عضو شورای اسلامی شهر سبزوار در ابتدای دویست و بیست و یکمین جلسه رسمی و علنی شورا طی سخنانی یاد و خاطره مرحوم دکتر علوی مقدم را گرامی داشت.

مهدی مقصودی گفت: پنجم مهرماه سالگرد درگذشت دکتر سید محمد علوی مقدم است. وی از چهرهای فراموش نشدنی دیار سربداران هستند که در حیات و ممات برای سبزوار مایه خیر و برکت بودند.

 وی با تبیین خدمات آن مرحوم فقیدگفت: ایشان در رفتار و گفتار به سبزوار عشق می ورزید. مقصودی اضافه کرد: دکتر علوی مقدم نقش بسزایی در جذب رشته های ادبیات در دانشگاه حکیم سبزواری داشت و فرهنگ دوستان و اهل کتاب نیز از اقدام ارزشمند وی و خانواده یشان در احداث کتابخانه ای که برخی از کتاب های آن در کشور کم نظیر است هنوز بهره می برند