دیدار رئیس و جمعی از اعضا به همراه شهردار با رئیس اداره پست

دیدار رئیس و جمعی از اعضا به همراه شهردار با رئیس اداره پست

admin ۰

به مناسبت روز پست رئیس و جمعی از اعضا شورا به همراه شهردار با حضور در اداره پست با رئیس این اداره دیدار کردند


فایل jpeg
فایل jpeg
فایل jpeg
فایل jpeg
فایل jpeg
فایل jpeg
فایل jpeg
فایل jpeg