بررسی سه لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

بررسی سه لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

لایحه شهرداری درباره فروش اسناد خزانه اسلامی، درخواست شهرداری درباره پیشنهاد شورا برای فروش املاک واقع در بلوک پنج امیریه و ...

admin ۰

پنجاهمین کمیسیون برنامه بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سبزوار ساعت 9 شنبه 19 مهر برگزار شد. 

لایحه شهرداری درباره فروش اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید آن برابر آخرین قیمت مورد معامله بابت هر ورقه در فرابورس و یا واگذاری و تهاتر با مطالبات پیمانکاران یا دستگاه های اجرایی با نرخ تنزیل آن برابرقوانین و مقررات جاری اولین دسنور کار کمیسیون بود که پس از بحث و بررسی اعضا موافقت خود را اعلام کردند.

دستور بعدی درخواست شهرداری درباره پیشنهاد شورا برای فروش املاک واقع در بلوک پنج امیریه با وضع موجود از طریق مزایده یا پیگیری جهت تهاتر املاک واقع در بلوک پنج امیریه با بدهی به بانک شهر بود که پس از بحث و بررسی اعضا با پیگیری مجدد تهاتر املاک بلوک پنج امیریه با بدهی به بانک شهر موافقت کردند.

سومین دستور کار بررسی ایراد هیات انطباق به لایحه تفریغ بودجه عمومی سال 1398 شهرداری بود که اعضا کمیسیون پس از تبادل نظر اتخاذ تصمیم نهایی را به صحن رسمی موکول کردند.