پیشنهادات کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر

پیشنهادات کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر

admin ۰

اعضا شورای اسلامی شهر با نامگذاری بلوار ورودی شهر از سمت جاده تهران حد فاصل میدان مشاهیر تا میدان سربداران بنام شهید مهدی حشمتی فر،  امتداد  بزرگراه ابریشم به سمت غرب (کمربند شمال غرب) بنام ابریشم، کوچه بیهق 33 بنام حاج سید فخرالدین افقهی، پارک های اصلی توحید شهر به نام کتاب های شاعران و نویسندگان نامدار ایرانی، مجتمع مسکونی جهاد بنام طراوت و تغییر نام میدان ارشاد اسلامی بنام نقابشک موافقت کردند. نمایندگان مردم در پارلمان شهری همچنین بر مکان یابی میدان یا معبری برای نامگذاری هلالی جغتایی، استاد میرزا احمد کرابی، محیط زیست، سیمرغ درمانگر توسط کمیته نامگذاری تاکید کردند.