تصویب طرح حذف پسماند در شورای اسلامی شهر

جلسه رسمی و علنی ۱۹۴

تصویب طرح حذف پسماند در شورای اسلامی شهر

admin ۰

تصویب طرح حذف پسماند در شورای اسلامی شهر

طرح مشترک دو کمیسیون برنامه، بودجه و خدمات شهری و کمیسیون حقوقی و حل اختلاف شورای اسلامی شهر مبنی بر حذف دریافت هزینه پسماند از شهروندان با موافقت 5 تن از نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر(آقایان کل میشی، پسندیده، محمدی، آرمین و فروغی) و مخالفان( خانم بخشی، ارغیانی، بروغنی و کرامت) به تصویب رسید.

قربانعلی کل میشی، رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار در این باره گفت: قانون مدیریت پسماند  در 23 ماده و 9 تبصره در مورخ 20 اردیبهشت ماه سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در خردادماه همان سال نیز موافقت خود را با اجرای این مصوبه اعلام کرد.

وی افزود: در ماده 7 این قانون به صراحت ذکر شده، مدیریت اجرائی کلیه پسماندهای غیر از صنعتی و ویژه  در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حومه عهده بخشداری ها است و همچنین در ماده 8 این قانون آمده مدیریت اجرائی می تواند هزینه های پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستور العمل وزارت کشور است دریافت و مبلغ را صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.

کل میشی اظهار کرد: این قانون در 17 خردادماه سال 83 توسط رئیس مجلس وقت به دولت ابلاغ شده و رئیس مجلس وقت نیز این قانون را جهت اجرا به سازمان حفاظت از محیط زیست ابلاغ کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ادامه داد: اما در دستور العمل ابلاغی وزیر کشور فرمولی وجود دارد که بحث دریافت پسماند از تولیدکنندگان زباله را مشخص نموده است. در شهر 250 هزار نفری سبزوار روزانه 150 تن زباله تولید می شود یعنی هرفرد در طول شبانه روز 7 دهم کیلوگرم تولید زباله دارد که دستور العمل به ما امر کرده  تا مطابق فرمول هزینه برای پسماند از مردم اخذ شود.

کل میشی اظهار کرد: اما چیزی که در دوره سوم شورای اسلامی شهر در رابطه با هزینه دریافتی پسماند از مردم مصوب  و بدون ارسال به هیات تطبیق به شهرداری ابلاغ شده، مغایر با قانون بوده است و در این مصوبه حتی فرمول ابلاغی وزارت کشور هم نادیده گرفته شده و متاسفانه با تغییر اعداد فرمول به صورت سلیقه ای از مردم بهای خدمات پسماند را اخذ کرده اند.

وی با بیان اینکه مدیریت اجرائی کشور، بهای خدمات پسماند را برای همه مشاغل از جمله صنوف، مکان های اداری و موسسات و ... مشخص کرده است، گفت: شهرداری سبزوار نه تنها خارج از  دستور العمل ابلاغی کشور عمل کرده بلکه برای زمین های خالی سجاد شهر نیز بهای خدمات پسماند را در نظر گرفته است.

او ادامه داد: به دلیل اینکه شهرداری در سند رسمی، مبلغ وصولی پسماند را 20 میلیارد تومان اعلام و خارج از دستور العمل قانونی اقدام کرده است درخواست تحقیق وتفحص از سازمان پسماند شهرداری سبزوار را دارم.

ذبیح اله آرمین نایب رئیس شوراامی شهر نیز گفت: بحث حذف پسماند آرزوی دیرینه مردم واز خواسته های شهروندان است.  این موضوع سال گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و یکسری پیشنهادات ویژه آن ارائه شد. طرحی  در سه قالب حذف، تعدیل و یا پهنه بندی پرداخت هزینه پسماند توسط خانم بخشی در کمیسیون مطرح شد که 90 درصد مطالعات آن نیز تکمیل شده است.

وی افزود: به جهت اینکه ممکن است حذف صدرصدی پسماند در کمیته تطبیق رد شود، طرح در سه قالب آماده شده تا چنانچه یکی از گزینه ها حذف گردد از گزینه های دیگر استفاده شود.

آرمین گفت: بهرحال کمیسیون برنامه، بودجه و خدمات شهری موافق با حذف، تعدیل و یا پهنه بندی پسماند است و امیدواریم بعد از تصویب ظرف یک ماه آینده موضوع پسماند که جزء نگرانی های شهروندان در این شرایط اقتصادی است، حل شود.