مغایرت های قانوی دلیل اصلی رد متمم بودجه شهرداری سبزوار و رد آن در هیات تطبیق

گزارش جلسه رسمی و علنی ۱۹۴

مغایرت های قانوی دلیل اصلی رد متمم بودجه شهرداری سبزوار و رد آن در هیات تطبیق

admin ۰

مغایرتهای قانونی دلیل اصلی رد متمم بودجه شهرداری سبزوار و رد آن در هیات تطبیق

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار مغایرت های قانونی در متمم بودجه شهرداری را از دلایل اصلی رد آن در هیات انطباق اعلام کرد.

قربانعلی کل میشی، در جلسه یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر اظهار کرد: بودجه 297 میلیارد تومانی سال 98 شهرداری سبزوار که با مصوبه شورا و تائیدیه کمیته تطبیق جهت اجرا به شهردای ابلاغ شده است، بعد از گذشت یکسال تبدیل به متمم بودجه ای به رقم 212 میلیارد تومان شده که شهرداری سبزوار 6/28 دهم درصد از بودجه مصوب انحراف داشته است.

وی افزود: براساس ماده 28 قانون، شهرداری می تواند ده درصد از بودجه انحراف داشته باشد درصورتی که 85 میلیارد تومان در بودجه کسری داشته است.

کل میشی مغایرت با ماده 28 آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها، مغایرت اعداد مندرج در ردیف بودجه مصوب 98 متمم با بودجه مصوب 98 در ابتدای سال و مغایرت با بخشنامه سال 98 شهرداری های کشور ابلاغیه وزارت کشور را از مهمترین دلایل رد متمم بودجه هیات تطبیق بیان کرد.

وی گفت: متاسفانه شهرداری مغایرت اعداد مندرج در متمم را با بودجه مصوب که 44 مورد بود در دفاعیات خود اشتباه تایپی عنوان کرده در صورتی که این قابل قبول نیست. شهرداری امین شورای اسلامی شهر است و باید آنچه را که در ابتدای سال شورا مصوب کرده مطابق آن عمل و به متمم بودجه منتقل می کرد که این کار را انجام نداده است.

کل میشی افزود:  به نظر بنده این کار شهرداری دور زدن قانون و ماده 28 آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها است که گزارش این تخلف شهرداری سبزوار برای نهادهای نظارتی ارسال می گردد.    

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار ادامه داد:  این بودجه بعد از برگشت از هیات تطبیق در 25 اردیبهشت ماه به شهرداری ارسال شده تا در جهت رفع آن اقدام نماید. شهرداری در مورخ 29 اردیبهشت ماه امسال ایرادات را مرتفع و به شورای اسلامی شهر ارسال کردند.

لازم به ذکر است متمم بودجه شهرداری سبزوار پس از بحث و بررسی در صحن علنی شورای اسلامی شهر با شش رای موافق (آقایان آرمین،کرامت، فروغی، بخشی، محمدی و بروغنی) و یک رای مخالف( کل میشی) در رای گیری به تصویب رسید.