جلسه سوال از شهردار توسط حامیانش به حاشیه کشیده شد.

جلسه رسمی و علنی ۱۸۹

جلسه سوال از شهردار توسط حامیانش به حاشیه کشیده شد.

admin ۰

جلسه سوال از شهردار توسط حامیانش در شورا به حاشیه کشیده شد

جلسه سوال از شهردار سبزوار توسط حامیانش در شورای اسلامی شهر به حاشیه کشیده شد و عقیم ماند.

شورا یکی از نمادهای دموکراسی است، اکثریت تصمیم گیری می کنند و اقلیت نیز باید تابع آن باشند.در ماده 83  قانون ذکر شده چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض داشته باشند، ابتدا رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد، در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال  مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتباً به شهردار  اطلاع خواهد داد و حدکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوالات می باشد.

چندین ماه است که دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر با طرح 21 سوال نسبت به عملکرد شهردار اعتراض دارند که این اعتراض به کررات در دو قالب تذکر و طرح سوال به شهردار ابلاغ شده است و با اینکه سه بار از شهردار دعوت شده تا با حضور در صحن شورا پاسخگوی سوالات مطروحه باشد اما فرار رو به جلو را انتخاب کرده بطوریکه وی 7 ماه در جلسات شورا غیبت داشته است.

بعد از نطق های مکرر رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، امروز در جلسه 189  شورای اسلامی شهر، شهردار سبزوار حاضر شد اما قبل از پاسخگویی شهردار به سوالات، یکی از حامیان وی(خانم بخشی) به روال هر باره خود که معمولا ید طولایی در به بی نظمی کشاندن جلسات و حاشیه سازی می شود، این بار نیز این صحنه تکراری رخ داد و در همان ابتدای جلسه وی با اعتراض به اینکه دستور جلسه امروز شماره 189 است در صورتی که در دو روز قبل دستور کار جلسات 190 و 191 برگزار شده است، اینها جزء بی نظمی چیز دیگری نیست، ماموریت خود را که در همان ابتدای جلسه سوال از شهردار عملی ساخت.

سناریوی بعدی این جلسه مهم توسط حسین بروغنی رقم زده شد. این عضو شورا به جای اینکه نماینده مردم باشد، نماینده شهردار در شورا است بطوریکه وی را به نام سایه شهردار در جلسات شورا می‌شناسند.

بروغنی که ادامه دهنده راه خانم بخشی در به حاشیه کشاندن جلسه بود با این سوال که آیا تذکرات به صورت قانونی به شهردار ابلاغ شده است؟ سعی در عقیم گذاشتن این جلسه را داشت. بعد از پراکنده گویی های شهردار در رابطه با موضوع اصلی جلسه که بحث سوال از شهردار بود و به نوعی حامیان او این  جلسه را نیز مانند دو جلسه قبل ناکام گذاشتند، علی ارغیانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر  خطاب به رئیس کمیسیون فرهنگی که غیر از جوسازی و تهمت زدن کار دیگری نمی کنید، برگزاری نشست طرح سوال از شهردار را مطابق با قانون نداشت.

با درگیری لفظی بین دو عضو شورا آقایان ارغیانی و پسندیده، حامیان شهردار با لبخندی ملیح خوشحالی خود را از بهم زدن این جلسه ابراز کردند و جلسه بدون هیچ نتیجه ای ناکام ماند.