پسندیده: شهرداری با برداشت از حساب پارکینگ کلاه سر خود گزاشته است

نشست خبری با خبرنگاران

پسندیده: شهرداری با برداشت از حساب پارکینگ کلاه سر خود گزاشته است

admin ۰

شهرداری با برداشت از حساب پارکینگ کلاه سر خود گذاشته است

سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: شهرداری با برداشت از حساب جرائم پارکنیگ در حقیقت کلاه سر خود گذاشته است.

مسعود پسندیده در نشست خبری خود  با اصحاب رسانه یکی از اقدامات مهم شورای چهارم را افزایش جرائم پارکینگ در جهت مبارزه با فروش پارکینگ عنوان کرد و افزود: جریمه هر واحد ساختمانی برای پارکینگ مبلغ 50 میلیون تومان مشخص شده است با این جریمه سنگین یعنی یک مغازه 12 متری نمی تواند پارکینگ داشته باشد.

وی اظهار کرد: در کمیسیون ماده صد که بنده عضو آن هستم فقط برای شش پرونده جریمه ای بالغ بر یک میلیارد تومان کسر پارکینگ صادر شده است.  حال در نظر بگیرد اگر تعداد پرونده ها بالاتر رود این مبلغ به چه اندازه ای خواهد رسید.

پسندیده ادامه داد: حساب پارکینگ از دوره چهارم شورا به صورت جداگانه باز شده و جرائم پارکینگ فقط در این حساب واریز می گردد و تا الان باید بیش از 30 میلیارد تومان جریمه بابت کسر پارکینگ به این حساب واریز می شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: در تباصر بودجه قید شده شهرداری به هیچ عنوان حق برداشت از حساب پارکینگ را حتی برای پرداخت حقوق پرسنل و هزینه های جاری ندارد. گاف بزرگی که در شورای چهارم اتفاق افتاد  صدور مجوز برای برداشت از حساب پارکینگ  به صورت مقروض بنا به درخواست شهرداری بود که متاسفانه  با آن موافقت شد و هر بار که از شهرداری خواسته شده تا مبالغ بدهی خود به حساب را برگرداند اعلام بی پول می کند.

وی افزود: حسابی که باید امروز بالغ بر30 میلیارد تومان موجودی داشته باشد، خالی است. شهردرای هیچ گزارش از حساب پارکینگ به شورای اسلامی شهر نداده و هر بار از پاسخ دادن طرفه می رود

پسندیده یادآور شد: شهرداری با مبلغی که در حساب پارکینگ است تا الان باید 5 پارکینگ عمومی بزرگ در شهر  ایجاد می کرد.  ریل گذاری به خوبی انجام شده اما در اجرا اشتباه صورت گرفته است. به همین دلیل شهردرای همراهی از باب نظارت شورا  ندارد. پس شهرداری اگر بخواهد و می خواست می توانست این کار را انجام دهد و مشکل مالی در این زمنینه قطعا نداشته است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اظهار کرد: اما در رابطه با نگاه مجموعه شورای اسلامی شهر به بحث پارکینگ باید گفت که شورا نمی خواهد که مردم ماشین های خود را از منازلشان خارج سازند ظرفیت خیابان ها جوابگوی این حجم ماشین بویژه در هسته مرکزی شهر نیست. وظیفه ما ایجاد پارکینگ نیست. نگاه ما به پیاده راه ها است نه پارکینگ.

او با بیان اینکه وظیفه ای برای ساخت پارکینگ متصور نشده، گفت: یکی از معضلاتی که در آینده نزدیک شهر را درگیر خود  می سازد ایجاد پارکینگ در مجموعه دروازه عراق است. اگر قرار بر ساخت پارکینگ است باید در حاشیه شهر ایجاد شود.

او افزود: وظیفه ما ارتقاء وسایل حمل و نقل عمومی و سهولت مسیر دوچرخه سواری است که در بودجه نیز مبلغی برای ناوگان حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده اما شهرداری در زمینه ارتقاء سیستم هیچ اقدامی انجام نداده است.

پسندیده تاکید کرد : در 21 سوالی که برای شهردار ارسال شده بحث پارکینگ نیز مطرح گردیده که قطعا در ظرف مدت تعیین شده شهردار باید پاسخگوی آن باشد.