کلمیشی : مغایرت قانونی ، مهمترین علت عدم تایید بودجه ۹۹ شهرداری سبزوار توسط هیات تطبیق

گزارش جلسه شماره ۱۸۴

کلمیشی : مغایرت قانونی ، مهمترین علت عدم تایید بودجه ۹۹ شهرداری سبزوار توسط هیات تطبیق

admin ۰

مغایرت قانونی، مهمترین علت عدم تایید بودجه ۹۹ شهرداری سبزوار توسط هیات تطبیق

بودجه امسال شهرداری سبزوار  در ۱۲ تبصره و ۶۶ بند، پس از طی چندین جلسه بحث و بررسی توسط نمایندگان مردم در پارلمان محلی در ۲۱ اسفندماه ۹۸  تصویب و به کمیته انطباق فرمانداری ارسال شد.

با اینکه کلیات این بودجه در ۵ فروردین ماه ۹۹ به تایید هیات تطیبق رسید، اما تباصر بودجه به علت مغایرت های قانونی مورد تایید  اعضای کمیته انطباق د فرمانداری قرار نگرفت و همین علت سبب برگشت بودجه به شهرداری و طرح مجدد موضوع در شورای اسلامی شهر  شد.

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی و  علنی شورای اسلامی شهر با دستور کار "بررسی ایرادات  وارده به تباصر بودجه ۹۹ شهرداری" تشکیل شد. در این جلسه تمامی تباصر رد شده در کمیته انطباق  مجدد مورد بررسی و تبادل نظر اعضای شورا  قرار گرفت.

قربانعلی کل میشی، رئیس شورای اسلامی شهر  در ابتدای این جلسه گفت: پس از حدود چهار ماه از غیبت شهردار در جلسات رسمی شورا، بالاخره آدرس شورای شهر به شهردار یادآوری شد که امروز در جلسه شرف حضور یافته اند.

وی افزود:  شهردار نماینده شورای شهر است و باید در جلسات شخصا حضور پیدا کند نه اینکه شورا و مجموعه آن را به فراموشی بسپارد و در مهمترین جلسات از جمله بررسی بودجه که چندین جلسه متوالی  و ساعت ها به طول انجامید شهردار به جای حضور در جلسات، معاونان خود را به جلسه بفرستد. کل میشی در ادامه  ضمن انتقاد از شهرداری در رابطه با بودجه ۹۹ گفت: طبق  دستور العمل صادره سال ۹۴ به تمامی روسای شوراها و شهرداران دستور داده شده تا برنامه میان مدت پنج ساله و برنامه دراز مدت بیست ساله تهیه و در اختیار شورای اسلامی شهر قرار دهند.

وی افزود: با اینکه سالها از ابلاغ این دستور العمل  می گذرد، اما شهرداری سبزوار تاکنون هیچ برنامه  را به شورا ارسال نکرده است که در نامه ای مکتوب از شهردار خواسته شده تا در بودجه امسال به این موضوع پرداخته شود که متاسفانه علیرغم این تذکر باز هم این امر تحقق نیافته است.

کل میشی اظهار کرد: در بودجه پیشنهادی شهرداری که پس از تصویب در شورای اسلامی شهر به فرمانداری ارسال شد، متاسفانه بسیاری از   موارد از جمله فهرست دارائی ها شامل املاک ،اموال منقول قابل فروش به همراه مشخصات کامل و برآورد ارزش اولیه آنها،

فهرست برنامه های سرمایه‌گذاری و مشارکت،  میزان مشارکت و نوع مشارکت،فهرست تمامی پروژه های نیمه تمام شهرداری،فهرست کلیه اماکن درحال بهره برداری،گزارش اصل و سود و جرائم بدهی به بانک و اوراق مشارکت به تفکیک معوقات استمهال و بدهی های سررسید نشده با ذکر موعد سررسید،گزارش جامع و کامل از دیدن و بدهی های شهرداری مناطق و سازمان های وابسته شهرداری به تفکیک ثبت شده در دفاتر و برآورد بدهی های ثبت نشده دردفاتر(اسناد بین راهی)و تفکیک نوع طلبکار با ذکر ردیف اعتباری دیون ایجاد شده همراه مستندات مربوطه،پیش بینی وضعیت دیون و تعهدات درپایان سال ۹۹ و عدم لحاظ نمودن تبصره ای جهت رعایت قانون برگزاری مناقصات وانجام معاملات خود از طریق سامانه الکترونیکی دولت وفق ماده ۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که باید در بودجه به آن پرداخته می شد، نادیده گرفته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار  همچنین اظهار کرد: در این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر بنا به وظایف قانونی خود پس از ساعت ها بحث و گفتگو تمامی تباصر بودجه را با حساسیت و  دقت مورد بررسی مجدد قرار  دادند. این بودجه  جهت تائید نهایی به کمیته انطباق فرمانداری ارسال خواهد شد.

کل میشی گفت: بودجه ۳۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی شهرداری در ۱۲ بند و ۶۶ تبصره  پس از تایید توسط  کمیته تطبیق فرمانداری  قابلیت اجرائی شدن پیدا خواهد کرد.