بررسی تفریغ بودجه شهرداری

بررسی تفریغ بودجه شهرداری

admin ۰

جلسه کمیسیون برنامه بودجه و خدمات شهری  امروز صبح با ریاست ذبیح الله آرمین در محل شورای اسلامی شهر  با دستور کار "بررسی تفریغ بودجه شهرداری" و  برخی لوایح شهرداری  برگزار و مورد بحث و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت.

مصوبات این جلسه به شرح ذیل است: • تصویب متمم بودجه 98 شهرداری  با آراء موافق آقایان آرمین، ارغیانی، بروغنی و خانم بخشی و ارجاع به صحن علنی • لایحه شهرداری در خصوص نرخ بهای خدمات و تعرفه ناوگان بار و مسافر  که بعد از بحث بین اعضای حاضر، مقرر گردید تا متن این لایحه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به اعضای کمیسیون ارسال تا تصمیم گیری نهایی در این رابطه انجام شود. • لایحه شهرداری در خصوص تعرفه پارک خودرو و موضوع ساماندهی و مدیریت پارکینگ های حاشیه و غیر حاشیه مطرح و مقرر شد تا در  جلسه آتی کمیسیون خدمات شهری ، شرکت مذکور به همراه ریاست سازمان ترافیک در جلسه حاضر و پاسخگوی سوالات اعضای شورای اسلامی شهر باشند.