عنوان خبر : گزارش جلسه رسمی و علنی ۱۸۶

عنوان خبر : گزارش جلسه رسمی و علنی ۱۸۶

admin ۰

گزارش جلسه رسمی و علنی ۱۸۶

زمان دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱ - ساعت ۹

 

غایبین : آقای محمدی

 

۱_ بررسی متمم بودجه ۱۳۹۸ شهرداری

 

موافق ۵ نفر ( آقایان : آرمین بروغنی فروغی ارغیانی خانم بخشی)

مخالف ۲ نفر ( آقایان کلمیشی پسندیده)

غایب : آقای محمدی