زهرا بخشی مسئول کارگروه پیگیری سیلاب شد

زهرا بخشی مسئول کارگروه پیگیری سیلاب شد

admin ۰

زهرا بخشی مسئول کارگروه پیگیری سیلاب شد

با توجه به حساسیت روان آب ها و سیلاب، کارگروه پیگیری در شورای اسلامی شهر  تشکیل و چهار عضو شورا از جمله آقایان آرمین، فروغی، ارغیانی و خانم بخشی به عنوان نمایندگان شورا در این کارگروه  پیگیر مشکلات سیلاب خواهند بود که در کمیسیون ایثار، مقاومت و امنیت با محوریت پدافند غیر عامل، زهرا بخشی به عنوان مسئول کارگروه و حسین بروغنی نیز دبیری کمیته را در بحث پیگیری مشکلات روان آب های ورودی و خروجی شهر را عهده دار خواهند شد.

علی ارغیانی، رئیس کمیسیون ایثار، مقاومت و امنیت گفت: متاسفانه نزولات جوی و بروز سیلاب در محدوده شهر بویژه غرب، نگرانی هایی را برای شهروندان ایجاد کرده است که بنا به حساسیت موضوع، کارگروه فنی و علمی در شورای اسلامی شهر پیگیر مشکلات سیلاب و ارائه راهکار برای حل آن خواهند شد.

زهرا بخشی ، مسئول کارگروه پیگیری سیلاب افزود: با توجه به وظایفی که هر دستگاه در بحث سیلاب ها دارد برای جلوگیری از موازی کاری و نتیجه گیری موثر تر  پیشنهاد می شود تا در ابتدا مستندات گذشته در بحث سیلاب ها پیگیری  و برداشت های میدانی با متخصصین کار از مسیر سیلاب ها انجام شود.

وی اظهار کرد: همچنین طرح هایی در گذشته در بحث سیلاب توسط مشاورین ارائه شده که این طرح ها با توجه به نیاز روز مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گیرد.

بخشی ادامه داد: متاسفانه شهرسازی بر مبنای اصول شهرسازی انجام نشده و با کمترین تدابیر  گسترش یافته است و همین  ظلم به محیط زیست سبب شده تا روان آب ها و سیلاب ها که باید فرصتی برای شهر تلقی شود، امروز به یک تهدید جدی تبدیل گردد.

سید علی کوشکی، شهردار سبزوار نیز در این جلسه گفت: بیشترین مشکل ما روان آب های است که از شمال شرق وارد شهر می شود که با شروع عملیات اجرائی آزادراه شما شرق  و شرق  این مشکل مرتفع خواهد شد.

وی گفت:  طبق استعلام و تصمیمات شورای پیشگیری از وقوع جرم در خصوص جلوگیری از سیلاب های شهری، داخل محدوده شهری به استناد قانون شرح وظایف برعهده شهرداری  و خارج از محدوده  بر عهده وزارت نیرو است. طبق مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و قانون توزیع عادلانه، باید پیگیری های لازم از طریق دستگاه های زیربط به منظور جلوگیری از ورود سیلاب از خارج از محدوده شهری به داخل شهر بعمل آید.

کوشکی گفت: در شورای همتای استان مقرر شد اداره کل راهداری خراسان رضوی، اقدامات لازم جهت بهسازی کمربند جنوبی شهر و تعریض  پل ها را انجام دهدو  همچنین تصمیمات مالی در خصوص کال عیدگاه نیز به شرکت آب منطقه ای واگذار شد.