برنامه ریزی ویژه بزرگداشت هفته بسیج در سبزوار

برنامه ریزی ویژه بزرگداشت هفته بسیج در سبزوار

admin ۰

 سی‌اُمین جلسه کمیسیون ایثار ، مقاومت و امنیت

🔹️ دستور جلسه : برنامه ریزی ویژه بزرگداشت هفته بسیج در سبزوار

#شورا_شهر_سبزوار

#شفافیت_از_اینجا_آغاز_میشود

#سبزوار

#هفته بسیج