گزارش جلسه رسمی و علنی 162

گزارش جلسه رسمی و علنی 162

admin ۰

گزارش جلسه رسمی و علنی 162

زمان :  شنبه 30/9/ 1398  -  ساعت 16

غایبین : خانم بخشی ( تاخیر) - آقای پسندیده ( تاخیر)

 

1- بررسی لایحه شهرداری در خصوص نرخ بهای خدمات سازمان حمل و نقل :

موافق : 9 نفر 

مخالف : ---

تصویب شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- بررسی تفاهم نامه فی مابین دانشگاه حکیم سبزواری و شهرداری :

موافق : 8 نفر 

مخالف : --- 

غایب : آقای پسندیده

تصویب شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- بررسی لاحیه شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان به سمن صدک و مقر کتاب:

موافق : 2 نفر (آقای پسندیده - آقای کل‌میشی) 

مخالف : 6 (آقای محمدی - آقای کرامت - آقای فروغی آقای ارغیانی - آقای آرمین - خانم بخشی) 

غایب : آقای بروغنی

تصویب نشد


فایل jpg