دعوت گزینشی اداره امور مالیاتی، برابر با ضایع شدن حق مودیان

دعوت گزینشی اداره امور مالیاتی، برابر با ضایع شدن حق مودیان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار تاکید کرد: دعوت گزینشی اداره امور مالیاتی سبزوار و محروم کردن مودیان از حق قانونی آنها در انتخاب عضو سوم کمیسیون، برابر با ضایع شدن حق مودیان است. ذبیح الله آرمین در نطق پیش از دستور خود در 162 جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر سبزوار که با حضور اکثریت اعضاء و نمایندگانی از شهرداری در محل سالن جلسات شورا برگزار شد، دلیل تشکیل هیات اختلاف مالیاتی را زمانی اعلام کرد که در اجرای مقررات مالیاتی و اعمال حاکمیت دولت اختلافاتی بین مودی و دولت پدید می آید که در این راستا هیات حل اختلاف طبق مقررات خاصی به اختلافات رسیدگی می کند.

admin ۰

در نطق پیش از دستور نایب رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار مطرح شد:

دعوت گزینشی اداره امور مالیاتی، برابر با ضایع شدن حق مودیان 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار تاکید کرد: دعوت گزینشی اداره امور مالیاتی سبزوار و محروم کردن مودیان از حق قانونی آنها در انتخاب عضو سوم کمیسیون، برابر با ضایع شدن حق مودیان  است.

ذبیح الله آرمین در نطق پیش از دستور خود در 162 جلسه رسمی و علنی  شورای اسلامی شهر سبزوار که با حضور اکثریت اعضاء و نمایندگانی از شهرداری در محل سالن جلسات شورا برگزار شد، دلیل تشکیل هیات اختلاف مالیاتی را زمانی اعلام کرد که در اجرای مقررات مالیاتی و اعمال حاکمیت دولت اختلافاتی بین مودی و دولت پدید می آید که در این راستا هیات حل اختلاف طبق مقررات خاصی به اختلافات رسیدگی می کند.

وی افزود: در زمانی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می گردد در صورتی که مودی نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد می تواند در مدت 30 روز از ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل تام اختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید و با ارائه دلایل و اسناد کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

آرمین ادامه داد: مطابق ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جزء در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است که هر هیات اختلاف از سه نفر  تشکیل می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار ادامه داد: یک نماینده از سازمان امور مالیاتی کشور که از بین کارمندان مالیات  که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده که حداقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیلایت بصیر و مطلع باشد انتخاب می گردد.

وی افزود: نماینده دوم یک نفر قاضی اعم از بازنشسته یا شاغل، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان های یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویتهیات حل اختلاف معرفی می کند.

آرمین اضافه کرد: نماینده سوم نیز از اتاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی هیات حل اختلافات است و عضو سوم  باید توسط مودی که نسبت به رای صادر شده  اعتراض دارد انتخاب شود متاسفانه در اداره امور مالیاتی سبزوار نماینده در کمیسیون ها توسط  ادارهانتخاب می شود و برای مودی حقی در انتخاب نماینده سوم در نظر گرفته نشده است که این خلاف قوانین و مقررات است.

وی گفت: در سال جاری سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر(آقایان آرمین، پسندیده و فروغی) به عنوان نمایندگان مردم به اداره امور مالیاتی سبزوار معرفی شده تا در کمیسیون ها شرکت کنند و از حق شهروندان دفاع نمایند. اما در دعوت نامه هایی که برای شرکت در کمیسیون ها ارسال می شود به صورت گزینشی از سه عضو معرفی شده شورا عمل می شود بطوریکه در شهریور و مهرماه ماه هیچگونه دعوتی از دو عضو شورا(آرمین و پسندیده) صورت نگرفته که این امر مورد اعتراض بنده قرار گرفت و سبب شد تا بنده در کمیسیون های اداره مالیات و دارایی شرکت نکنم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار ادامه داد: این در حالی است که برخی از نمایندگان معرفی شده از ادارات که 15 الی 20 نفر هستند حداقل 7 بار و حداکثر 10 بار به جلسه دعوت شده اند.

وی افزود: در آبان ماه از بنده به عنوان نماینده شورا برای شرکت در کمیسیون حل اختلاف اداره امور مالیاتی دعوت شد که بنا به اعتراض قانونی که دارم در آن جلسه شرکت نکردم که متاسفانه علیرغم عدم حضور نماینده شورا جلسه تشکیل و رای هم صادر گردیده است و جالب است بدانید با اینکه بنده در کمیسیون مورد نظر حضور نداشتم اما تقاضای امضاء دارند که از امضاء خودداری کردم.

آرمین گفت: در آبان و مهرماه از دیگر نماینده معرفی شده از شورای اسلامی شهر (پسندیده) نیز هیچگونه دعوتی به عمل نیامده و آبان ماه از بنده یک بار و در آذرماه هم 2 بار دعوت شده است.

وی اظهار کرد: هدف از اعلام این مطلب، عدم رعایت قانون در اداره امور مالیاتی سبزوار است بنده تا زمانی که این رویکرد در اداره مالیات ادامه داشته باشد در جلسات کمیسیون هیات حل اختلاف مالیاتی سبزوار شرکت نخواهم کرد و نهادهای نظارتی باید به این موضوع رسیدگی کنند و حق کسانی را که ضایع شده را مورد توجه قرار دهند چه دلیل داردکه برخی افراد به مراتب به جلسات دعوت می شوند و دیگر اعضاء معرفی شده از ادارات نادیده گرفته می شوند.

آرمین در پایان از رئیس شورای اسلامی شهر  خواستاردعوت رئیس اداره مالیات و دارایی سبزوار به شورا و پاسخگویی وی شد و اعلام کرد: یقین دارم اعتراضات مردمی به کلیت نظام بر نمی گردد بلکه سوء مدیریت مدیرانی است که یا قانون را رعایت نمی کنند یا رویکرد فراقانونی داشته و دارند. اینگونه مدیریت ها نه تنها سودی برای نظام ندارد بلکه موجب بدبینی مردم نسبت  به نظام و اعتقادات اسلامی خواهد شد.