شهرداری به عنوان مجری نهایت تلاش را برای اجرای این تقویم فرهنگی در طول سال خواهد داشت.

شهرداری به عنوان مجری نهایت تلاش را برای اجرای این تقویم فرهنگی در طول سال خواهد داشت.

ورود به عرصه فرهنگی به دلیل ابعاد گسترده آن بایستی ورود کارآمد و پیوسته همراه با درایت ، دور اندیشی و حرکت جهادی باشد و این مسیر نیست مگر با طراحی دقیق و برنامه مدبرانه. که اگر جزء این باشد جز هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی عایدی دیگر نخواهد داشت.

admin ۰

‍ همزمان با روز ملی فرهنگ عمومی

رونمایی از نخستین تقویم فرهنگی در سبزوار

 

همزمان با روز ملی فرهنگ عمومی از نخستین تقویم فرهنگی شهر سبزوار رونمایی شد.

 

این مراسم که  با حضور مسئولین و علاقه مندان به مباحث فرهنگی در تالار کاشفی برگزار شد، رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: همه بزرگان اعتقاد راسخ دارند که اصلاح جامعه بدون اصلاح فرهنگ میسر نیست. گستره فرهنگی از جزئی ترین فعالیت های فردی گرفته تا جدی ترین مسئولیت های اجتماعی را در بر می گیرد.

 

قربانعلی کل میشی با اشاره به منویات رهبری، فرهنگ از اقتصاد مهمتر است افزود: کارزار فعالیت های فرهنگی از میدان نظامی اگر مهمتر نباشد، قطعا کمتر نیست. فعالیت های فرهنگی همانند شمشیر دو لبه ای است که اگر همراه با محتوای خوب باشد موجب اصلاح و شکوفایی استعداد ها، شور و نشاط جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی می گردد و بالعکس اگر به محتوا و آرمان های انسانی ،اسلامی ،ایرانی و میراث گذشتگان توجهی نشود ، قطعا موجب گسترش نا به سامانی و خسران در جامعه می شود.

 

کل میشی اظهار کرد: ورود به عرصه فرهنگی به دلیل ابعاد گسترده آن بایستی ورود کارآمد و پیوسته همراه با درایت ، دور اندیشی و حرکت جهادی باشد و این مسیر نیست مگر با طراحی دقیق و برنامه مدبرانه. که اگر جزء این باشد جز هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی عایدی دیگر نخواهد داشت.

 

او ادامه داد: در ارائه این تقویم فرهنگی خطوط، اصول و هویت انقلاب، حفظ ارزش های اسلامی و اخلاقی و هویت تاریخ و فرهنگ شهر سبزوار با رویکرد جوانگرایی و تشویق استعدادها مد نظر قرار گرفته است. همچنین از نظرات اساتید و صاحب نظران حوزه و دانشگاه و متخصصین در حوزه های مختلف نیز استفاده شده است.

 

وی افزود: سیاست شورای اسلامی شهر در ترسیم این تقویم فرهنگی انجام یک حرکت عمومی در شهر است. لذا ریل گذاری انجام شده و مجوزات قانونی این‌تقویم فرهنگی از هیات تطبیق اخذ و تکلیف مشخص شده است.

 

وی اضافه کرد: شهرداری به عنوان مجری نهایت تلاش را برای اجرای این تقویم فرهنگی در طول سال خواهد داشت.

به لحاظ اینکه این اولین تقویم فرهنگی شهر است قطعا نواقصی خواهد داشت اگر بخو اهیم در حوزه فرهنگ به نتایج مطلوب برسیم باید سیاسی کاری کنار گذاشته شود. شورای اسلامی شهر پذیرای انتقادات خواهد بود تا برای سال آینده این نواقص برطرف گردد. / سبزوار شورا