تقویم فرهنگی ابلاغی شورای اسلامی شهر لازم الاجراست

تقویم فرهنگی ابلاغی شورای اسلامی شهر لازم الاجراست

موضوع بحث تقویم فرهنگی به انضمام جزئیات آن در جلسه رسمی شماره 144 شورای اسلامی شهر مورخ 23/6/98 مطرح و پس از بررسی به اتفاق آراء مصوب شد. این مصوبه فرهنگی بعد از بررسی و تائید هیات انطباق در مورخ 10/7/98 برای شهرداری لازم الاجرا شد.

admin ۰

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار تصریح کرد: بحث تدوین تقویم فرهنگی از دو سال گذشته در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر سبزوار کلید زده شد و 37 نفر به صورت مستقیم و 120 نفر به صورت غیر مستقیم درگیر تهیه این تقویم شدند و علاوه بر این هم اندیشی با نهادهای فرهنگی از جمله اوقاف و امور خیریه، ارشاد و فرهنگی اسلامی، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره ورزش و جوانان و سمن ها و موسسات فرهنگی  انجام شد.

کلمیشی گفت: بدین ترتیب موضوع بحث تقویم فرهنگی  به انضمام جزئیات آن در جلسه رسمی شماره 144 شورای اسلامی شهر مورخ 23/6/98 مطرح و پس از بررسی  به اتفاق آراء مصوب شد. این مصوبه فرهنگی بعد از بررسی و تائید هیات انطباق در مورخ 10/7/98 برای شهرداری لازم الاجرا شد.

وی گفت: با اجرای این تقویم فرهنگی شهرداری موظف است در طول سال تمامی برنامه های فرهنگی را مطابق این تقویم پیگیری و هزینه کند.  

گفتنی است در تقویم فرهنگی شهر عناوین  87 برنامه فرهنگی، هنری، مذهبی، انقلابی و گردشگری به همراه بودجه اختصاص یافته آن ها  لحاظ شده و زمان بندی اجریا برنامه ها به مدیریت رهنگی شهرداری واگذار شده است..