با اتنخاب یک کاندیدای انتخابات مجلس به عنوان دبیر همایش بیهقی قطعا مخالفیم

با اتنخاب یک کاندیدای انتخابات مجلس به عنوان دبیر همایش بیهقی قطعا مخالفیم

کل میشی‌رئیس شورای اسلامی شهر با ابراز گله‌مندی از مجموعه مدیریتی شهرداری گفت: از قرار معلوم شهرداری بجای تعامل با شورای اسلامی شهر، قصد تقابل دارد و قطعا شورای اسلامی شهر در این خصوص بی‌تفاوت نخواهد ماند

admin ۰

کل میشی‌رئیس شورای اسلامی شهر با ابراز گله‌مندی از مجموعه مدیریتی شهرداری گفت: از قرار معلوم شهرداری بجای تعامل با شورای اسلامی شهر، قصد تقابل دارد و قطعا شورای اسلامی شهر در این خصوص بی‌تفاوت نخواهد ماند. جلسه ای ویژه بیهقی  در شهرداری برگزار می شود که در این جلسه فردی که کاندیدای انتخابات آینده است به عنوان دبیر همایش انتخاب می شود چرا شهرداری با اطلاع از این موضوع، کار سیاسی انجام می دهد و حاضر می شود از بیت المال برای تریبون فردی استفاده کند. نگذارید مردم خواسته یا ناخواسته در جریان موضوعاتی قرار گیرند که نظم شهر بهم بریزد.

وی با بیان اینکه همایش بیهقی به صورت جزیره ای برگزار نمی شود، گفت: نگرانی ما برای کیفیت مراسم است. شورای شهر به دنبال تولیت و تصدی گری نیست اما زمانی که موضوعی از شورای شهر به شهردار اعلام می شود شهرداری موظف به انجام آن است  

کل میشی افزود: در این جلسه حضور معاون خدمات شهری شهرداری برای هزینه کرد همایش الزامی بوده است اما شهرداری به دلیل اینکه نمی خواهد نحوه هزینه کرد خود را به وضوح اعلام کند نماینده ای به جلسه فرستاده که هیچ اطلاعی از این موارد ندارد. شهردار مواضع خود را اعلام کند تا شورا تکلیف خود را بداند.