لایحه نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزی

لایحه نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزی

admin ۰

لایحه شماره22074 مورخ 29 خرداد98 شهرداری سبزوار درباره نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزی