تهیه طرح تفصیلی برای مناطق شمال شهر ضروری است

بخشی:

تهیه طرح تفصیلی برای مناطق شمال شهر ضروری است

عضو شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: متاسفانه طرح تفصیلی جدید همه محدوده شهر را در بر نمی گیرد و ضرورت دارد برای مناطق شمال بزرگراه ابریشم، سجاد شهرو توحید شهرمشائر دیگری انتخاب کرد و طرح تفصیلی ویژه این مناطق تهیه شود

admin ۰
عضو دیگر شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: متاسفانه طرح تفصیلی جدید همه محدوده شهر را در بر نمی گیرد و ضرورت دارد برای مناطق شمال بزرگراه ابریشم، سجاد شهر و توحید شهر مشاور دیگری انتخاب کرد و طرح تفصیلی ویژه این مناطق تهیه شود. زهرا بخشی خطاب به مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: در انتخاب مشاور طرح تفصیلی بایستی علاوه بر تخصص و خبره بودن به دغدغه مندی و دلسوز بودن افراد نیز توجه کرد. وی تاکید کرد: باید ضوابط و قوانین را به سمت توسعه حداکثری شهر تفسیر کنیم. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای شهر ادامه داد: اگر در مجموعه مديريت شهری تعامل حاصل نشود در جلسات استانی و کشوری توسعه شهر سبزوار اولویتی نخواهد داشت. بخشی با بیان اینکه متاسفانه در برخی مناطق شهر سازی را از دست داده ایم اظهار داشت: با ابراز تاسف باید گفت در برخی مناطق شهروندان از شهرداری در شهرسازی جلو هستند که گاهی مشکلات عدیده ای را به همراه دارد. وی در پایان خواستار استمرار جلسات شورای شهر با اداره راه و شهرسازی شد. ا