راه و شهرسازی زمین خواران را زمین گیرکرد

بروغنی:

راه و شهرسازی زمین خواران را زمین گیرکرد

عضو شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: اقدامات اداره راه و شهرسازی طی چند سال اخیر باعث زمین گیر شدن زمین خواران شده است.

admin ۰
عضو شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: اقدامات اداره راه و شهرسازی طی چند سال اخیر باعث زمین گیر شدن زمین خواران شده است. وی با اشاره به تعامل خوب و سازنده شهرداری و راه و شهرسازی اظهار داشت: جلوگیری از گسترش بی رویه و غیر قانونی شهر در مناطق شرق، غرب و شمال شهر نتیجه این همکاری بوده است. بروغنی خواستار تسریع کارهای کمربند شمال غرب شد و گفت: آغاز عملیات اجرایی این پروژه دیر شده است و انتظار می رود در حال حاضر که بهترین فصل کار برای اجرای پروژه های عمرانی است تمام دستگاه های اجرایی مربوطه کمک کنند تا شهرداری بزرگراه توحید شهر را به جاده اسفراین متصل کند تا شاهد روان سازی بار ترافیکی منطقه غرب شهر باشیم. عضو شورای شهر همچنین با بیان اینکه وسعت و جمعیت زیادی در شمال غرب شهر فاقد شریان اصلی عبور و مرور هستند خواستار بازگشائی ادامه خیابان بهاران تا نیروگاه برق شد تا در زمان حوادث غیر مترقبه امداد رسانی به شهروندان این منطقه میسر باشد. ا