بازدید آقایان فروعی و کل میشی از میدان میوه و تره بار

بازدید آقایان فروعی و کل میشی از میدان میوه و تره بار

admin ۰
علی اکبر فروغی مقدم رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری و قربانعلی کل میشی رئیس کمیسیون حقوقی و حل احتلاف شورای اسلامی شهر سبزوار در میدان میوه و تره بار حضور یافتند و با غرفه داران گفتگو کردند

فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg