حضور جمعی از اعضا شورا در آئین کلنگ زنی دو واحد آموزشی خیر ساز

حضور جمعی از اعضا شورا در آئین کلنگ زنی دو واحد آموزشی خیر ساز

admin ۰
رئیس و جمعی از اعضا شورا در مراسم آغاز عملیات اجرایی آموزشگاه 16 کلاسه دکتر بیژن مشایخی و هنرستان و خوابگاه شبانه روزی هاشمی حضور یافتند.

فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg