هشتمین همایش ملی بزرگداشت مقام ابولفضل بیهقی

هشتمین همایش ملی بزرگداشت مقام ابولفضل بیهقی

admin ۰
هشتمین همایش ملی بزرگداشت ابولفضل بیهقی طی دو روز با حضور شفیق شرق رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در ایران، بوری بایف مراد جان معاون سفیر تاجیکستان در ایران، مهدی ماحوزی پژوهشگر و استاد دانشگاه و سرکار خانم دکتر طباطبائی همسر مرحوم سید احمد خمینی فرزند امام راحل برگزار شد

فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg