تجلیل از اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار

تجلیل از اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار

admin ۰

نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر در ابتدای یازدهمین جلسه رسمی شورا از اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تجلیل کردند.


فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg