بازدید اعضای شورا از محله قلعه نو و نیروگاه

بازدید اعضای شورا از محله قلعه نو و نیروگاه

admin ۰

اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار در ادامه بازدید های خود از مناطق حاشیه شهر از محلات قلعه نو و نیروگاه بازدید کردند.


فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg