قرارداد منعقده بین شهرداری و آقای ابراهیمی و خانم نفی.

admin ۰

تصویب قرارداد منعقده به شماره 22558 مورخ 1400/5/3 بین شهرداری و آقای علیرضا ابراهیمی و خانم فاطمه نفی. تعداد اعضا شرکت کننده در رای گیری: 9نفر (9 رای موافق)

قرار داد منعقده بین شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق و ورثه مرحوم میرزا آقا زرقانی و لایحه شهرداری درباره تفکیک و واگذاری شش دانگ پلاک ثبتی 12904وافع در خیابان انقلاب و بوستان به کمیسیون ارجاع شد.