انتخاب نماینده های شورا در کارگروه های شهرداری و ادارات

انتخاب نماینده های شورا در کارگروه های شهرداری و ادارات

admin ۰

در چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر سبزوار نماینده های شورا در کارگروه های شهرداری و ادارات انتخاب و اعلام شد.

 

نماینده های شورا در کمیسیون ماده 100 شهرداری:

علی ارغیانی، ذبیح الله آرمین، غلامعلی صبوری زاده

 

نماینده های شورا در کمیسیون بند ٢٠ شهرداری:

علی ارغیانی، حسن ساجدی فر، رضا روشن فکر

 

نماینده شورا در کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری:

امین الله مظلوم

 

نماینده شورا در کمیسیون ماده هفت شهرداری: 

ذبیح الله آرمین

 

نماینده شورا در کمیسیون عالی معاملات شهرداری:

ابراهیم ابراهیم نژاد

 

نماینده های شورا در کمیسیون اداره دارایی:

ابراهیم ابراهیم نژاد، حسن ساجدی فر، غلامعلی صبوری زاده

 

نماینده شورا در کمیسیون بدوی نظام وظیفه:

حسین بروغنی

 

نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر نظام وظیفه: 

امین الله مظلوم

 

نماینده شورا جهت پیگیری مصوبات شورا در هیات محترم تطبیق فرمانداری:

امین الله مظلوم