تعیین اعضاء کمیسیون های تخصصی شورا

admin ۰

اعضای شورای اسلامی شهر در هشتمین جلسه خود درباره تعیین اعضاء کمیسیون های داخلی شورا پس از بحث و بررسی به شرح ذیل موافقت نمودند:

 

کمیسیون حقوقی، املاک، قراردادها

 رئیس غلامعلی صبوری‌زاده 

 اعضا: علی ارغیانی، رضا روشن‌فکر، حسن ساجدی‌فر، ابراهیم ابراهیم‌نژاد.

 

کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری

رئیس : حسن ساجدی‌فر

 اعضا: ابراهیم ابراهیم‌نژاد، ذبیح ا... آرمین، رضا روشن‌فکر، غلامعلی صبوری‌زاده.

 

کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل، ترافیک

رئیس: ابراهیم ابراهیم‌نژاد 

 اعضا: علی ارغیانی، رضا روشن‌فکر، حسین بروغنی، وحید ملوندی‌نیکو.

 

کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی

رئیس: رضا روشن‌فکر

اعضا: غلامعلی صبوری‌زاده، وحید ملوندی‌نیکو، حسن ساجدی‌فر، حسین بروغنی.

 

کمیسیون فرهنگی، گردشگری، جوانان، سلامت، محیط زیست

رئیس: وحید ملوندی‌نیکو

 اعضا: رضا روشن‌فکر، حسین بروغنی، امین‌الله مظلوم، علی ارغیانی.

 

کمیسیون آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

رئیس: ذبیح الله آرمین

  اعضا: وحید ملوندی‌نیکو، حسن ساجدی‌فر، حسین بروغنی، امین الله مظلوم.

 

کمیسیون تربیت بدنی و توسعه مناطق کم برخوردار

رئیس : حسین بروغنی

اعضا: وحید ملوندی‌نیکو، ذبیح الله آرمین، حسن ساجدی‌فر، علی ارغیانی. 

 

کمیسیون ایثار، مقاومت، امنیت

رئیس: علی ارغیانی 

 اعضا: امین‌الله مظلوم، وحید ملوندی‌نیکو، غلامعلی صبوری‌زاده، حسین بروغنی.

 

 تعداد اعضا شرکت کننده در رای گیری: هشت نفر

تعداد رای موافق: هشت رای

(وحید ملوندی نیکو، حسن ساجدی فر، ابراهیم ابراهیم نژاد، غلامعلی صبوری زاده، امین الله مظلوم، حسین بروغنی، ذبیح الله آرمین، رضا روشن فکر) 

غایب: علی ارغیانی (غیبت موجه به دلیل ماموریت اداری در کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری)