تعیین اعضاء کمیسیون ها و کارگروه های شهرداری

admin ۰

اعضاء شورا در چهارمین جلسه خود با تعیین روسای کمیسیون ها و کارگروه های شهرداری به شرح ذیل موافقت کردند:

1- آقایان علی ارغیانی، غلامعلی صبوری‌زاده، ذبیح الله آرمین به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون ماده 100.

2- آقایان علی ارغیانی، حسن ساجدی فر، رضا روشن‌فکر به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون ماده 20 .

3- آقای امین الله مظلوم به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده 77.

4- آقای ابراهیم ابراهیم نژاد، به عنوان نماینده شورا در کمیسیون عالی معاملات.

5- آقای حسین بروغنی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی نظام وظیفه عمومی .

6- آقای امین الله مظلوم به عنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدیدنظر نظام وظیفه.

7- آقای ذبیح الله آرمین به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بند 7 .

8- آقای امین الله مظلوم به عنوان نماینده شورا جهت پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر.

9- آقایان غلامعلی صبوری زاده، ابراهیم ابراهیم نژاد، حسن ساجدی فر به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون دارایی.

10- آقای حسین بروغنی به عنوان نماینده شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری.

11- آقای وحید ملوندی نیکو به عنوان نماینده شورا در سازمان مدیریت پسماند.

12- آقای علی ارغیانی به عنوان نماینده شورا در سازمان حمل و نقل، بار و مسافر .

13- آقای رضا روشن فکر به عنوان نماینده شورا در سازمان عمران و بازآفرینی شهری.

14- آقای ذبیح الله آرمین به عنوان نماینده شورا در سازمان آرامستان ها.

15- آقای غلامعلی صبوری زاده به عنوان نماینده شورا در سازمان مشاغل شهری.

16- آقای ابراهیم ابراهیم نژاد به عنوان نماینده شورا در سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک.

17- آقای حسن ساجدی فر به عنوان نماینده شورا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی.

18- آقایان حسن ساجدی فر، وحید ملوندی نیکو به عنوان نمایندهای شورا در شورای شهرستان.

که همگی با 9 رأی موافق انتخاب شدند.