تعیین روسای کمیسیون های تخصصی شورا

admin ۰

اعضاء شورا در سومین جلسه خود با تعیین روسای کمیسیون های شورا به شرح ذیل موافقت کردند:

1- آقای ابراهیم ابراهیم‌نژاد به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل، ترافیک با 9 رأی موافق انتخاب شد.

2- آقای علی ارغیانی به عنوان رئیس کمیسیون ایثار، مقاومت، امنیت با 9 رأی موافق انتخاب شد.

3- آقای ذبیح الله آرمین به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با 9 رأی موافق انتخاب شد.

4- آقای حسین بروغنی به عنوان رئیس کمیسیون تربیت بدنی و توسعه مناطق کم برخوردار با 9 رأی موافق انتخاب شد.

5- آقای رضا روشن‌فکر به عنوان رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی با 9 رأی موافق انتخاب شد.

6- آقای حسن ساجدی‌فر به عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری با 9 رأی موافق انتخاب شد.

7- آقای غلامعلی صبوری‌زاده به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و املاک و قراردادها با 9 رأی موافق انتخاب شد.  

8- آقای وحید ملوندی‌نیکو به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری، سلامت، محیط زیست با 9 رأی موافق انتخاب شد.