انتخاب شهردار

admin ۰

اعضاء شورا در دومین جلسه خود با انتخاب جناب آقای احسان فرجام طلب به عنوان شهردار سبزوار با 9 رأی موافق، موافقت نمودند.