کمیسیون های تخصصی شورا تعیین شد

کمیسیون های تخصصی شورا تعیین شد

admin ۰

 طی برگزاری جلسات رسمی شورای اسلامی شهر سبزوار، کمیسیون های تخصصی شورا و اعضا کمیسون ها مورد بحث و بررسی قرار گرقت که پس از رای گیری با 9 رای بدین ترتیب اعلام شد.

 

کمیسیون حقوقی، املاک، قراردادها

رئیس کمیسیون: غلامعلی صبوری زاده

اعضا کمیسیون: علی ارغیانی، رضاروشن فکر، ابراهیم  ابراهیم نژاد، حسن ساجدی فر             

 

کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری

رئیس کمیسیون: حسن ساجدی فر 

اعضا کمیسیون: ابراهیم ابراهیم نژاد، ذبیح‌الله آرمین، رضاروشن فکر، غلامعلی صبوری زاده   

 

کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

رئیس کمیسیون: رضا روشن فکر

اعضا کمیسیون: حسین بروغنی، غلامعلی صبوری زاده، وحید ملوندی نیکو، حسن ساجدی فر         

 

کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل، ترافیک

رئیس کمیسیون: ابراهیم ابراهیم نژاد

اعضا کمیسیون: وحید ملوندی نیکو، رضا روشن فکر، علی ارغیانی، حسین بروغنی         

 

کمیسیون آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

رئیس کمیسیون: ذبیح الله آرمین

اعضا کمیسیون: حسن ساجدی فر، حسین بروغنی، وحید ملوندی نیکو، امین الله مظلوم     

 

کمیسیون تربیت بدنی و توسعه مناطق کم برخوردار

رئیس کمیسیون: حسین بروغنی

اعضا کمیسیون: ذبیح‌الله آرمین، حسن ساجدی فر، وحید ملوندی نیکو، علی ارغیانی           

 

کمیسیون فرهنگی، گردشگری، سلامت، محیط زیست

رئیس کمیسیون: وحید ملوندی نیکو

رضا روشن فکر، حسین بروغنی، علی ارغیانی، امین الله مظلوماعضا کمیسیون:     

 

کمیسیون ایثار، مقاومت، امنیت

رئیس کمیسیون: علی ارغیانی

اعضا کمیسیون: غلامعلی صبوری زاده، وحید ملوندی نیکو، حسین بروغنی، امین الله مظلوم