بازدید اعضای شورای شهر از حاشیه کال عیدگاه

بازدید اعضای شورای شهر از حاشیه کال عیدگاه

admin ۰

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مناطق سروش پارک غدیر و انبار جهاد در حاشیه کال عیدگاه بازدید و مشکلات اهالی این مناطق را رصد و بررسی کردند. 


فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg