صائمی سرپرست شهرداری سبزوار شد

صائمی سرپرست شهرداری سبزوار شد

admin ۰

اعضای شورای شهر سبزوار در دومین جلسه نخستین روز کاری خود جعفر صائمی نسب را با اتفاق آرا به عنوان سرپرست شهرداری سبزوار معرفی کردند.

صائمی نسب از مدیران باسابقه شهرداری و معاون فنی و عمرانی شهرداری سبزوار بود.