آقای غلامعلی صبوری زاده - منشی

آقای غلامعلی صبوری زاده

منشی

متولد 1346

مدرک: کارشناسی فقه و حقوق


عضو هیات رئیسه و منشی شورای اسلامی شهر - رئیس کمیسیون حقوقی املاک و قراردادها - نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان ساماندهی مشاغل شهری - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری - نماینده شورای اسلامی شهر در اداره دارایی