• شورای اسلامی شهر سبزوار به دنبال مصوبه ای که دیوان عدالت اداری رای بر ابطال آن داده است شورای اسلامی شهر سبزوار به دنبال مصوبه ای که دیوان عدالت اداری رای بر ابطال آن داده است

    نایب رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: در مراجعات مردم به شورا، شکایات متعددی شهروندان از ادارت و سازمان ها دارند که  این موارد و عدم رسیدگی توسط نهادهای نظارتی  موجب بوجود آمدن اعتراض مردمی شده است. شورای اسلامی شهر قطعا برای رسیدگی به این شکایات اقدام به تشکیل کمیته نظارت با بهره گیری از نظرات صاحبنظران خواهد کرد. ذبیح الله آرمین با اشاره به اعتراض شهروندان در رابطه با هزینه های بالای خرید انشعاب آب و فاضلاب ، اظهار کرد: تعرفه هایی در قبوض آب دیده می شود که نه تنها برای مردم بلکه برای نمایندگان انها در پارلمان محلی  ابهام برانگیز شده است. متقاضی خرید انشعاب آب در سه بار مراجعه خود به شرکت آب و فاضلاب، درخواست خود را مطرح اما تعرفه هایی به او اعلام می شود که مبالغ آن با دفعه قبل متفاوت است.