شصت و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر سبزوار روز چهارشنبه ٢٠ مهر ماه 1401 برگزار شد.

admin ۰

اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار در این جلسه که با حضور شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر برگزار شد به بررسی خرید ٢۴ دستگاه اتوبوس یارانه ای پرداختند و مصوبه ای نداشتند.