شصتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر سبزوار روز شنبه 9 مهر ماه 1401 برگزار شد.

admin ۰

لایحه شماره 12647 تاریخ  9/3/1401 " شهرداری سبزوار.

به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود، به استناد بند 23 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن در راستای رفاه حال شهروندان نسبت به اجرای 5/11 متر عرض مسیر پیاده راه، فضای سبز و دوچرخه در باند فضای سبز حفاظتی داخل محدوده شهر در حاشیه کمربندی های پیرامونی شهر اقدام نماید."

تعداد اعضاء شرکت کننده در رای گیری: 9 نفر

شش رای موافق (امین اله مظلوم- علی ارغیانی-  غلامعلی صبوری زاده- رضا روشن فکر- حسین بروغنی- وحید ملوندی نیکو)

سه رای مخالف( ابراهیم ابراهیم نژاد- ذبیح اله آرمین- حسن ساجدی فر)

 

لایحه شماره 29154 تاریخ 19/5/1401 شهرداری سبزوار.

به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود به استناد اختیارات حاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و برابر بند یک ابلاغیه شماره نامه 35236 – 23/8/96 مدیرکل محترم برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری های کشور نسبت به فروش سه فقره اسناد خزانه اسلامی (قبل از سررسید) جمعا مبلغ 14 میلیارد و 661 میلیون ریال برابر آخرین قیمت مورد معامله، بابت هر ورقه در فرابوس اقدام نماید.

تعداد اعضاء شرکت کننده در رای گیری: 9 نفر

9 رای موافق. 

 

درخواست شماره 31106 تاریخ 29/5/1401 شهرداری سبزوار.

پیش نویس قرارداد منعقده بین شهرداری سبزوار  و آقای محمود رحیمی.

تعداد اعضاء شرکت کننده در رای گیری: 9 نفر

9 رای موافق